Skip to main content

Gavias Blockbuider Compagnie

La compagnie - Frankrijk

Sinds Alexandre Dumas kent iedereen "Les Mousquetaires du Roy", oorspronkelijk de lijfwachten van de Franse Koning Lodewijk XIII (1622), die met verve de filosofie "Tous pour un, un pour tous !" - desnoods met de rapier - uitdroegen. De 'Comte d'Artagnan' Joseph de Montesquiou (1716), afkomstig van de Gascogne, staat bekend als eerste Capitaine van de Compagnie.
De huidige vereniging, de Compagnie des Mousquetaires d'Armagnac", werd opgericht in 1951 door Generaal Baston en Pierre de Montesquiou, een rechtstreekse nazaat van Charles de Batz, Comte d'Artagnan, gemeenzaam gekend als d'Artagnan.
De actuele Kapitein in Frankrijk, senator Aymeri de Montesquiou, is – zoals trouwens door de Statuten van de Compagnie bepaald – een van diens rechtstreekse afstammelingen.
De vereniging stelde zich tot doel :
  • het promoten van de streek Gascogne – en in het bijzonder het oude graafschap Armagnac – en van de authentieke producten die er worden voortgebracht, met als voornaamste en edelste product : Armagnac
  • deze promotie voeren met respect voor de waarden die belichaamd worden door de edelman d'Artagnan, afkomstig uit Gascogne
  • nationale en internationale contacten uitbouwen in een sfeer van ware vriendschap, wederzijds begrip, verbeelding, gevoeligheid en onpartijdigheid.
De wieg van de Mousquetaires d'Armagnac stond in Gascogne, maar gaandeweg ontstonden nieuwe afdelingen ("Escadrons") in andere Franse regio's, daarna in Europa en over de hele wereld.
Aan het hoofd van een Escadron staat een Kapitein of Ere-Kapitein, die wordt bijgestaan door één of meerdere Kapitein-Luitenanten en een Etat-Major (staf) van officieren met elk een taak.
De vereniging heeft een militaire structuur en wordt bestuurd door een Etat Major, samengesteld uit officieren en luitenanten.
De leden worden Mousquetaires genoemd en worden tot de vereniging toegelaten middels een plechtige intronisatie.

Het Belgisch Escadron

Eerst in Europa en nadien over heel de wereld werden "Escadrons"opgericht.
Zo is het Belgisch Escadron wellicht – na dat van Frankrijk – een van de oudste Escadrons.
Het Belgisch Escadron van de Musketiers van Armagnac bestaat sinds 1980. Het werd gesticht tijdens een plechtig kapittel in Brussel, onder leiding van de eerste kapitein, Aimé Decaluwé.
Sinds 2016 is Hugo Schafranski de Kapitein van het Belgisch Escadron van de Mousquetaires d’Armagnac.
Om als lid te worden toegelaten, moet iemand zijn of haar maatschappelijke verdiensten en persoonlijke kwaliteiten kunnen aantonen opdat hij of zij een waardige ambassadeur van de Mousquetaires d'Armagnac en van het gedachtengoed van d'Artagnan zou kunnen zijn.
De kandidaturen dienen onder het Peterschap van twee Mousquetaires te worden ingediend en worden, na evaluatie, aan Frankrijk voorgedragen.
De leden van een Escadron ontmoeten elkaar geregeld in een sfeer van vriendschap. Het proeven en waarderen van de Armagnac is vaak een feestelijk hoogtepunt.
Het Belgisch Escadron wordt geleid door Kapitein Hugo Schafranski.
Hij wordt hierin bijgestaan door Lieutenant-Sécrétaire/Trésorier Linda Michiels.
Liefwin Waignein en Dirk Verdonck zijn de twee Lieutenant Aide-de-camps.
De werking wordt verder ondersteund door de volgende functies in de état major:
Marc de JonckheereOfficier de la Communication
Luc EyckmansLieutenant Relations Publiques
Inge FestiensLieutenant des Evenements
Pascal HellebuyckOfficier Culturel
Marleine JanssenLieutenant de Cérémonie et Protocol
Pierre WinkelmolenOfficier aux Relations Historiques

Activiteiten

Ieder Escadron organiseert elk jaar een Plechtig Kapittel, zijnde een feestelijk diner, liefst in een prestigieus kader, zoals een kasteel, waar de Mousquetaires en hun talrijke gasten aanschuiven onder het genot van overheerlijke spijzen en prachtige Armagnacs als afsluiter.
Op deze Kapittels wordt overgegaan tot de intronisatie van de nieuwe leden die, na het omgorden van het azuurblauwe erelint met Gascogne-kruis, maar wat graag het glas Armagnac heffen op de met ridderlijke overtuiging uitgesproken eed.
Elk jaar verzamelen de musketiers en hun gasten in een gezellige omgeving om samen te genieten van een lekkere maaltijd, voorafgegaan door een degustatie van enkele Armagnacs.
Het ene jaar wordt in de diepte gegaan en bespreken en proeven we uitgebreid een serie producten van éénzelfde Armagnac-huis.
Andere jaren gaan we breed en plaatsen gelijksoortige producten van verschillende huizen tegenover elkaar.
Voldoende achtergrond-informatie over gebruikte druivensoorten en productiemethoden maken deze bijeenkomsten niet enkel heerlijk maar ook leerrijk.
Musketiers zijn mensen van de wereld. Zij willen plaatsen bezoeken en dingen ervaren.
Jaarlijks wordt een stad gekozen waar zorgvuldig een parcours wordt uitgestippeld langs plaatselijke bezienswaardigheden en lokale lekkernijen.
Ook dit wordt meestal afgesloten met een heerlijke maaltijd.